Els Jocs Florals a Berlin

El “Katalanischer Salon e.V.” – Casal Català de Berlín – convoca la
quarta
edició dels «Jocs Florals» en llengua catalana en la qual es
concedeixen 4
premis, distribuïts en dues categories:

1. Premi
«Català sense fronteres»: un de narració curta i un de poesia per a
estudiants i ex-estudiants de català, la llengua materna dels quals
no sigui la catalana.

2. Premi «Jocs Florals»: un de narració
curta i un de poesia per a participants de llengua materna catalana, amb
el benentès que els membres de la Junta i de les vocalies del
“Katalanischer Salon e. V.” no podran participar en el certamen.

NORMES
DE PARTICIPACIÓ[@more@]

1. Els treballs s’han d’escriure en llengua
catalana i són de tema lliure.
2. Els textos no han d’haver estat
publicats abans ni haver par ticipat en altres certàmens.
3. Es podrà
participar amb un màxim d’un treball per autor i gènere.
4. El s
textos tindran les següents característiques:
● Narració curta: Màxim
de quatre pàgines DIN A4 escrites per una cara en Arial 12 i marges de
2,5 cm i espai entre línies d’1,5.
● Poesia: Màxim de 80 versos en
DIN A4 escrits per una cara a espai senzill i tipus de lletra Arial 12.
5.
El termini de presentació d’originals finalitza el 16 d’abril de 2010 a
les 20.00 hores.
6. Els treballs s’hauran d’enviar a la adreça
electrònica: iv_jocs_florals_kasal@yahoo.de
7. A l’assumpte del
correu electrònic haurà de constar: la paraula «kasal” – el premi a què
opten: «Català sense fronteres» o bé «Jocs Florals» – el pseudònim de
l’autor.
8. Els treballs s’adjuntaran com a annex en format Word
(.doc)
9. Els treballs han de dur títol i anar signats amb el
pseudònim de l’autor/autora.

PREMIS
A cadascuna de les quatre
categories s’atorgarà un primer premi consistent en DOS-CENTS EUROS
(200,00 EUR) i un lot de llibres. L’import del premi es transferirà a un
compte bancari del guanyador. En el cas que per causa de la
transferència es carreguin despeses bancàries, llur import es
descomptarà del premi.

Més informació a
www.katalanischer-salon.de

Quant a catberlin

Berlín en català. Blog fundat el 2004
Aquesta entrada ha esta publicada en Llibres. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.